Nu är vi igång med matavfallsinsamlingen!

MEN, det är några som ännu inte hämtat sina startpaket! Värt att notera är att matavfallsinsamling blir OBLIGATORISK i Järfälla kommun fr o m januari 2022. Vi har med andra ord ”smygstartat” lite… MEN vi kommer inom kort att plocka bort ett av dom gröna restavfallskärlen och ersätta det med ytterligare två bruna matavfallskärl.
Så har Du inte hämtat Ditt startpaket och börjat sortera än är det HÖG TID att göra det NU!!!

Nu är matavfallsinsamlingen igång!

MEN det är många som ännu inte hämtat sina startpaket bestående av:
1 st Påshållare
1 st Broschyr
1 st Vaskskrapa
2 buntar papperspåsar (på bilden är det bara 1 bunt)

Har Du INTE hämtat Ditt startpaket – Gör det NU!!

Startpaket matavfallsinsamling

OBSERVERA!!
Matavfallsinsamling är OBLIGATORISK i Järfälla, det är alltså inget vi bara kan strunta i! Man räknar med att cirka 40% av hushållsavfallet är matavfall. Vi kommer därför ta bort ett av dom tre stora gröna sopkärlen i det inre rummet och ersätta det med ytterligare ett brunt matavfallskärl!

Nu börjar vi med matavfallsinsamling!

Alla Järfällas flerbostadshus och bostadsrättsföreningar ska ha ett system för insamling av mat senast den 31 december 2021. Nu har turen kommit till oss.

Vi har precis fått två nya bruna avfallskärl till vårt soprum. De är till för matavfall och står i det inre soprummet. I det yttre soprummet finns startpaket att hämta bestående av 1 st påshållare, 1 vaskskrapa, 1 st broschyr och 2 buntar med papperspåsar. Ett startpaket per hushåll!

När påsarna är slut kan man kostnadsfritt hämta flera på bl a

  • Kommunens servicecenter, Riddar­platsen 5 i Jakobsberg
  • Görvälns återvinningscentral
  • ICA Söderhöjden

Räkning från Telia?

Har Du fått en räkning på tvillingabonnemang från Telia? Den skall Du INTE betala! Kontakta Telia och be dom annullera fakturan. I vårt kollektiva avtal ingår det 1 Tvilling,  d v s  man ska kunna se sitt utbud i 2 TV Boxar per hushåll.

Årsstämma – poströstningsformulär

I poströstningsformuläret har fråga 18 angående Beslut om antal revisorer och suppleant fått en otydlig formulering.
18 b) borde ha haft följande lydelse: ”Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant inte ska utses på stämman utan skall utses av den externa revisorn.”

Årsstämma

Styrelsen i BRF Nybergshöjden har vid sitt styrelsemöte den 14 april 2021, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 12 maj 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Mer information finns nu i Din brevlåda tillsammans med ett kuvert innehållande poströstningsformuläret och samma information återfinns också i Mitt HSB/Mina Dokument.

SENAST 2021- 05-11 skall det ifyllda poströstningsformuläret lämnas i Föreningens brevlåda (det finns en i vardera trapphus) i ett förseglat kuvert (använd gärna det som poströstningsformuläret ligger i)

SOPNING AV GARAGE OCH P-PLATSER

I år kommer vi att dela upp sopningen av garage och P-platser på flera tillfällen. Detta för att fler jobbar hemifrån under pandemin och det kan vara svårt att hitta alternativa parkeringsplatser till så många samtidigt.

Tisdagen den 6:e april 2021 klockan 07:00 – 16:00 kommer vår entreprenör Malms att sopa rent på taket av vårt garage.

De av våra medlemmar som berörs denna gång är de som har platserna nummer 57, 58, 60, 62, 67 och 74! Dessa platser SKALL VARA TOMMA mellan 07:00 och 16:00 den 6:e april. Flytta gärna bilen redan dagen innan!

Problem med Varmvattnet

Som ni säkert märkt har vi haft problem under helgen med att varmvattnet kommer och går. Styrelsen har haft kontakt med jourtekniker som dock inte lyckats fixa problemet under helgen.  Vi gör allt vi kan och hoppas att det skall lösa sig under måndagen