Du har väl inte glömt anmäla Dig till årsstämman den 18 maj?

Anmälan SENAST den 8 maj per email till sekreterare@nybergshojden.se alternativt med en lapp i föreningens brevlåda

ÅRSSTÄMMA 18 MAJ 2022

Medlemmar i Brf NYBERGSHÖJDEN
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
Tid: 18 maj 2022, kl 19:00
Plats: Huset på Höjden
Anmälan senast: den 8 maj 2022
Anmälan till: sekreterare@nybergshojden.se

Vi kommer bjuda på någon form av förtäring så har Du någon allergi vill vi att Du meddelar oss det i samband med anmälan.
Vår årsredovisning 2021 finns nu på HSBs hemsida där alla våra
medlemmar kan logga in och läsa i Mitt HSB, under Dokument. Filen
heter Brf Nybergshöjden i Järfälla, årsredovisning 2021.pdf.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

SOPNING AV GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E40C481D.tmp

INSTÄLLT!!!!

Sopning av garage och parkeringsplatser på fredag 8/4 är inställd!!

Vår entreprenör har meddelat att han INTE kan genomföra sopningen på grund av det förväntade väderläget!

Återkommer med nytt datum efter påsk, så snart vi fått besked!

Styrelsen BRF Nybergshöjden

SOPNING AV GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E40C481D.tmp

NY TID!
Onsdagen den 20 april

Onsdagen den 20 april mellan klockan 7:00 – 16:00 kommer vår entreprenör Malms att sopa rent i garaget samt på alla parkeringsplatser.

Det är viktigt att samtliga bilar flyttas till lämplig plats innan sopningen börjar. Eventuella skador på fordon som inte flyttats ersätts varken av föreningen eller entreprenören.


Nu är vi igång med matavfallsinsamlingen!

MEN, det är några som ännu inte hämtat sina startpaket! Värt att notera är att matavfallsinsamling blir OBLIGATORISK i Järfälla kommun fr o m januari 2022. Vi har med andra ord ”smygstartat” lite… MEN vi kommer inom kort att plocka bort ett av dom gröna restavfallskärlen och ersätta det med ytterligare två bruna matavfallskärl.
Så har Du inte hämtat Ditt startpaket och börjat sortera än är det HÖG TID att göra det NU!!!

Nu är matavfallsinsamlingen igång!

MEN det är många som ännu inte hämtat sina startpaket bestående av:
1 st Påshållare
1 st Broschyr
1 st Vaskskrapa
2 buntar papperspåsar (på bilden är det bara 1 bunt)

Har Du INTE hämtat Ditt startpaket – Gör det NU!!

Startpaket matavfallsinsamling

OBSERVERA!!
Matavfallsinsamling är OBLIGATORISK i Järfälla, det är alltså inget vi bara kan strunta i! Man räknar med att cirka 40% av hushållsavfallet är matavfall. Vi kommer därför ta bort ett av dom tre stora gröna sopkärlen i det inre rummet och ersätta det med ytterligare ett brunt matavfallskärl!

Nu börjar vi med matavfallsinsamling!

Alla Järfällas flerbostadshus och bostadsrättsföreningar ska ha ett system för insamling av mat senast den 31 december 2021. Nu har turen kommit till oss.

Vi har precis fått två nya bruna avfallskärl till vårt soprum. De är till för matavfall och står i det inre soprummet. I det yttre soprummet finns startpaket att hämta bestående av 1 st påshållare, 1 vaskskrapa, 1 st broschyr och 2 buntar med papperspåsar. Ett startpaket per hushåll!

När påsarna är slut kan man kostnadsfritt hämta flera på bl a

  • Kommunens servicecenter, Riddar­platsen 5 i Jakobsberg
  • Görvälns återvinningscentral
  • ICA Söderhöjden

Räkning från Telia?

Har Du fått en räkning på tvillingabonnemang från Telia? Den skall Du INTE betala! Kontakta Telia och be dom annullera fakturan. I vårt kollektiva avtal ingår det 1 Tvilling,  d v s  man ska kunna se sitt utbud i 2 TV Boxar per hushåll.