Föreningsstämman avslutad och ny styrelse vald.

Tack för alla som deltog i årsstämman för 2016.

Ny styrelse är vald och ser ut på följande sätt (reserverar oss för eventuella ändringar).

Ordförande (ledamot): Matanius (Tony) Elkhouri
Viceordförande (ledamot): Kristian Winnem
Sekreterare (ledamot): Svetlana Tsaplina
Kassör (ledamot): Sofia Lövström
Fastighet (ledamot): Hakan Alakus
Fastighet/Trivsel (ledamot): Javier Ganga
Marknadsföring (ledamot): Ahmed Anabtawi
Suppleant: Rakel Hellrup
Suppleant: Kjell Larsson (ej bekräftat)

Mer kontaktinfo kommer vid ett senare tillfälle.

Tack för ert visade intresse.