För info

Asfalt

För den frågande så planerar kommunen i nuläget att lägga nya stenplattor utanför Nybergsvägen 1.

För mer info, kontakta kommunen.