Påminnelse

Kom ihåg att endast släppa in folk i porten som ni känner igen

Portkod kommer bytas inom kort.

Vårstädning 22/4-17

Medlemmar!

Välkomna på vårstädning den 22:a april klockan 10:00.

Vi samlas på innergården där det delas ut diverse redskap och uppgifter.

Vi önskar naturligtvis att så många som möjligt ställer upp, därför utlovas en belöning i form av föda efteråt vid ”Tonys grill”.

Varmt välkomna.

Dags att motionera

Som ni säkert upptäckt så har det kommit en del papper i brevlådan.

Alla förslag i motionen kommer att ögnas igenom. Fölljande ska innehålla i förslaget:

  1. Rubrik: Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  2. Vad vill du att föreningen skall göra: Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevanta bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för den som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
  3. Syfte (motivering): Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.
  4. Att-satser: Jag/Vi föreslår därför föreningsstämman besluta att…
  5. Avslutning: Du skall alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Välkommen att skicka in motionerna till styrelsen@nybergshojden.se så snappar den ansvarige upp motionen. Du kan också lämna den i brevlådan till antingen Svetlana i ettan eller Tony i 24:an. Även styrelsens brevlåda fungerar.

Motionen skall vara till styrelsen senast tillhanda den 11:e April 2017.

Välkommen med er motion.

Föreningsstämma 17/5-17

Snart är det dax för er medlemmar att ta sats för att ersätta en del av styrelsemedlemmarnas platser i bostadsföreningen Nybergshöjden.

Ju fler vi är desto stabilare blir styrelsen.

Tid och plats meddelas senare, men vanligtvis brukar vi sitta på Vasavägen 59/61 och tiden brukar vara 19:00. Håll ögonen öppna.

Varmt välkomna!