Sopning i garage och parkering.

God morgon

Nu på fredag 21 april är det sopning i garaget och i P-platser på taket och infarten till garaget .
Därför ber vi Er flytta bilen mellan kl.08.00 -17.00 .
Vi är ej ansvariga för skador i bilarna som ni låter stå kvar .