Info – port.

Fr.o.m. den 24:e juli är portarna låst från 22:00-06:00 och kommer endast kunna öppnas med hemmanyckeln.