Gräveriet och inhägnad.

Grävning och plantering sker nu vid våra hus av Malms.

Anledningen till detta är den planerade inhägnaden som försvårar föreningen mot obehöriga gäster.