Påminnelse om filtrerna i elementen.

Nu är det dags för den obligatoriska rengöringen av filtrerna i elementen för att minska risken för samlat damm på golven.
Hur ni gör står i bopärmen under flik nummer 14. Allt i detalj.
Om ni känner att den behöver bytas ut så kontaktar ni styrelsen så kommer vi överens om en åtgärd i nästa styrelsemöte.

OBS: Detta bör samtliga göra då elementen i alla lägenheter påverkar varandra.