13/6 – Fjärrvärme stängs av.

Onsdagen 13/6 kommer EON att stänga av fjärrvärmen hos oss. Anledningen till att de gör det är att de byter ut ledningar i Folkkungvägen som är gamla & börjar uppnå sin maximala livslängd. EON kommer att avisera med lappar i aktuella fastigheter under kommande vecka.