SOPNING AV GARAGE OCH P-PLATSER

I år kommer vi att dela upp sopningen av garage och P-platser på flera tillfällen. Detta för att fler jobbar hemifrån under pandemin och det kan vara svårt att hitta alternativa parkeringsplatser till så många samtidigt.

Tisdagen den 6:e april 2021 klockan 07:00 – 16:00 kommer vår entreprenör Malms att sopa rent på taket av vårt garage.

De av våra medlemmar som berörs denna gång är de som har platserna nummer 57, 58, 60, 62, 67 och 74! Dessa platser SKALL VARA TOMMA mellan 07:00 och 16:00 den 6:e april. Flytta gärna bilen redan dagen innan!