Årsstämma

Styrelsen i BRF Nybergshöjden har vid sitt styrelsemöte den 14 april 2021, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 12 maj 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Mer information finns nu i Din brevlåda tillsammans med ett kuvert innehållande poströstningsformuläret och samma information återfinns också i Mitt HSB/Mina Dokument.

SENAST 2021- 05-11 skall det ifyllda poströstningsformuläret lämnas i Föreningens brevlåda (det finns en i vardera trapphus) i ett förseglat kuvert (använd gärna det som poströstningsformuläret ligger i)