Räkning från Telia?

Har Du fått en räkning på tvillingabonnemang från Telia? Den skall Du INTE betala! Kontakta Telia och be dom annullera fakturan. I vårt kollektiva avtal ingår det 1 Tvilling,  d v s  man ska kunna se sitt utbud i 2 TV Boxar per hushåll.

Årsstämma – poströstningsformulär

I poströstningsformuläret har fråga 18 angående Beslut om antal revisorer och suppleant fått en otydlig formulering.
18 b) borde ha haft följande lydelse: ”Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant inte ska utses på stämman utan skall utses av den externa revisorn.”