Räkning från Telia?

Har Du fått en räkning på tvillingabonnemang från Telia? Den skall Du INTE betala! Kontakta Telia och be dom annullera fakturan. I vårt kollektiva avtal ingår det 1 Tvilling,  d v s  man ska kunna se sitt utbud i 2 TV Boxar per hushåll.