Nu är vi igång med matavfallsinsamlingen!

MEN, det är några som ännu inte hämtat sina startpaket! Värt att notera är att matavfallsinsamling blir OBLIGATORISK i Järfälla kommun fr o m januari 2022. Vi har med andra ord ”smygstartat” lite… MEN vi kommer inom kort att plocka bort ett av dom gröna restavfallskärlen och ersätta det med ytterligare två bruna matavfallskärl.
Så har Du inte hämtat Ditt startpaket och börjat sortera än är det HÖG TID att göra det NU!!!