ÅRSSTÄMMA 18 MAJ 2022

Medlemmar i Brf NYBERGSHÖJDEN
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
Tid: 18 maj 2022, kl 19:00
Plats: Huset på Höjden
Anmälan senast: den 8 maj 2022
Anmälan till: sekreterare@nybergshojden.se

Vi kommer bjuda på någon form av förtäring så har Du någon allergi vill vi att Du meddelar oss det i samband med anmälan.
Vår årsredovisning 2021 finns nu på HSBs hemsida där alla våra
medlemmar kan logga in och läsa i Mitt HSB, under Dokument. Filen
heter Brf Nybergshöjden i Järfälla, årsredovisning 2021.pdf.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

SOPNING AV GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E40C481D.tmp

INSTÄLLT!!!!

Sopning av garage och parkeringsplatser på fredag 8/4 är inställd!!

Vår entreprenör har meddelat att han INTE kan genomföra sopningen på grund av det förväntade väderläget!

Återkommer med nytt datum efter påsk, så snart vi fått besked!

Styrelsen BRF Nybergshöjden