SOPNING AV GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E40C481D.tmp

INSTÄLLT!!!!

Sopning av garage och parkeringsplatser på fredag 8/4 är inställd!!

Vår entreprenör har meddelat att han INTE kan genomföra sopningen på grund av det förväntade väderläget!

Återkommer med nytt datum efter påsk, så snart vi fått besked!

Styrelsen BRF Nybergshöjden