ÅRSSTÄMMA 18 MAJ 2022

Medlemmar i Brf NYBERGSHÖJDEN
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
Tid: 18 maj 2022, kl 19:00
Plats: Huset på Höjden
Anmälan senast: den 8 maj 2022
Anmälan till: sekreterare@nybergshojden.se

Vi kommer bjuda på någon form av förtäring så har Du någon allergi vill vi att Du meddelar oss det i samband med anmälan.
Vår årsredovisning 2021 finns nu på HSBs hemsida där alla våra
medlemmar kan logga in och läsa i Mitt HSB, under Dokument. Filen
heter Brf Nybergshöjden i Järfälla, årsredovisning 2021.pdf.

Vänliga hälsningar
Styrelsen