Du har väl inte glömt anmäla Dig till årsstämman den 18 maj?

Anmälan SENAST den 8 maj per email till sekreterare@nybergshojden.se alternativt med en lapp i föreningens brevlåda

ÅRSSTÄMMA 18 MAJ 2022

Medlemmar i Brf NYBERGSHÖJDEN
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
Tid: 18 maj 2022, kl 19:00
Plats: Huset på Höjden
Anmälan senast: den 8 maj 2022
Anmälan till: sekreterare@nybergshojden.se

Vi kommer bjuda på någon form av förtäring så har Du någon allergi vill vi att Du meddelar oss det i samband med anmälan.
Vår årsredovisning 2021 finns nu på HSBs hemsida där alla våra
medlemmar kan logga in och läsa i Mitt HSB, under Dokument. Filen
heter Brf Nybergshöjden i Järfälla, årsredovisning 2021.pdf.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Årsstämma – styrelseförslag.

Den nya styrelsen är nu föreslagen, utan protester, enligt följande:

Ledamöter
Ahmed Anabtawi – 2 år
Alexandra Escobar – 2 år
Pepita Canovas Thorsell – 1 år
Kristian Winnem – 2 år
Göran Hellrup – 1 år

Suppleanter
Kjell Larsson – 2 år
Rakel Hellrup – 1 år

Och vi vill därmed tacka Svetlana Tsaplina och Tony Elkhouri för sin insats i styrelsen under alla dessa år och för ett riktigt bra jobb.

Årsmötet – med tilltugg 16/5-18!

Förberedelser inför årsmötet.
Snart är det dags för årsmöte via föreningen.
Exakt plats för mötet kommer att meddelas senare, men de medlemmar som väljer att vara med på mötet kommer att bjudas på mat vid Mandarin Paradis.
En chans att anmäla sig kommer också i ett senare meddelande.

Varmt välkomna.