SOPNING AV GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E40C481D.tmp

INSTÄLLT!!!!

Sopning av garage och parkeringsplatser på fredag 8/4 är inställd!!

Vår entreprenör har meddelat att han INTE kan genomföra sopningen på grund av det förväntade väderläget!

Återkommer med nytt datum efter påsk, så snart vi fått besked!

Styrelsen BRF Nybergshöjden

SOPNING AV GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E40C481D.tmp

NY TID!
Onsdagen den 20 april

Onsdagen den 20 april mellan klockan 7:00 – 16:00 kommer vår entreprenör Malms att sopa rent i garaget samt på alla parkeringsplatser.

Det är viktigt att samtliga bilar flyttas till lämplig plats innan sopningen börjar. Eventuella skador på fordon som inte flyttats ersätts varken av föreningen eller entreprenören.