Kontakt

Här nedanför finner ni kontaktuppgifter till de olika rollerna i styrelsen.

För att skicka ett mail till hela styrelsen använd följande adress:
styrelsen@nybergshojden.se

Tänk på att telefonnumren är privata och ledamöterna sköter sina uppdrag på fritiden. Använd därför i första hand email (tryck på namnet) eller SMS. 


Ahmed Anabtawi
Roll: Ordförande
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 141
Telnr: 076-224 43 56

Suzanne Kodia
Roll: Kassör
Adr: Nybergsvägen 1, lgh 214
Telnr: 070-480 33 13

Ylva Larsson
Roll: Sekreterare
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 104
Telnr: 072-333 49 61

Nezar Eichoue
Roll: Fastighetsansvarig
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 121
Telnr: 070-339 80 05


Kjell Larsson
Roll: Styrelsesuppleant
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 104
Telnr: 072-300 53 83

Javier Ganga Sepulveda
Roll: Styrelsesuppleant
Adr: Nybergsvägen 1, lgh 231
Telnr: 070-234 32 13

Eleni Theodoridou
Roll: Styrelsesuppleant
Adr: Nybergsvägen 1, lgh 251
Telnr: 072-715 46 30