Kontakt

Här nedanför finner ni de kontaktuppgifter till de olika rollerna i styrelsen.

För att skicka ett mail till hela styrelsen använd följande adress:
styrelsen@nybergshojden.se

Tänk på att telefonnumren nedan endast gäller dagtid, vardagar (ej  helger)!


Ahmed Anabtawi
Roll: Ordförande, ledamot
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 1401
Uppg: Fördelare av uppgifter, försteman.
Telnr: 076-224 43 56
Göran Hellrup
Roll: Fastighet, ledamot
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 1204
Uppg: Fastighet
Telnr: 070-684 40 63


 


Kjell Larsson
Roll: Styrelsesuppleant
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 104
Telnr: 072-300 53 83