Kontakt

Här nedanför finner ni de kontaktuppgifter till de olika rollerna i styrelsen.

För att skicka ett mail till hela styrelsen använd följande adress:
styrelsen@nybergshojden.se

Tänk på att telefonnumren nedan endast gäller dagtid, vardagar (ej  helger)!


Ahmed Anabtawi
Roll: Ordförande, ledamot
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 1401
Uppg: Fördelare av uppgifter, försteman.
Telnr: 076-224 43 56


Alexandra Göstas Escobar
Roll: Kassör, ledamot
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 1301
Uppg: Ekonomi (ej avier)
Telnr: 073-0869077


Kristian Winnem
Roll: Sekreterare, ledamot
Adr: Nybergsvägen 1, lgh 1101
Uppg: Sekreterare
Telnr: 073-970 24 49


Göran Hellrup
Roll: Fastighet, ledamot
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 1204
Uppg: Fastighet
Telnr: 070-684 40 63


Rakel Hellrup
Roll: Styrelsesuppleant
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 1204
Telnr: 0737-587 75 42


Kjell Larsson
Roll: Styrelsesuppleant
Adr: Frihetsvägen 24, lgh 104
Telnr: 072-300 53 83