Parkering

Parkering i området finns, men de är väldigt begränsade, precis som de förhyrda p-platserna inom föreningen.

De gratisplatser som går att använda för tillfället är de platser som ligger längs med husnummer 1 på Nybergsvägen.

Längs Vasavägen finns 24-timmarsparkeringar som går att utnyttja alla dagar när plats finns.
Ett annat alternativ är givetvis att hyra genom föreningen och det gör du genom att använda ett av våra formulär som du fyller i och skickar vidare till den ansvarige inom området.

Det kan du göra här

 

Uppdaterad 170228 – JKW